Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. U moet hiervoor altijd vooraf een afspraak maken.

Een standaard consult-tijd bij de huisarts duurt 10 minuten. Heeft u meerdere klachten of bijvoorbeeld een vraag voor uzelf én uw kind? Geef dit dan alstublieft aan bij het maken van de afspraak. We kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda door het maken van een dubbele afspraak.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Bovendien kunnen eenvoudige vragen  vaak ook telefonisch beantwoord worden door de assistente.  De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Medicijnen - lijst

We hebben gemerkt dat het vaak handig is, als de patient een medicijnlijst bij zich heeft. Een naam is voor ons altijd duidelijker dan het te hebben over dat ene kleine witte pilletje met een gleufje.  Deze lijst kunt u bij de apotheek vragen. Bij veranderingen van medicijnen, kunt u een nieuwe lijst vragen bij de apotheek.

Wanneer u belt krijgt u  een keuzemenu te horen met de volgende opties:                                        

* spoed: toets 1,
* voor de assistente: toets 2
* intercollegiaal overleg: toets 3 

 Indien u direct een keuze maakt hoeft u niet het hele menu te beluisteren.  

 U zult te horen krijgen hoeveel wachtenden er voor u zijn.

 

Contact

Spoednummer 0486-462044-kies1
 

Huisartsenpraktijk Schaijk

Bossestraat 2
5374 HT Schaijk
Telefoon:
0486-462044
Receptenlijn:
0486-460006
KvK:
17 25 16 06 00 00
Bankrekeningnummer:
NL40RABO0100971970
Routebeschrijving >