Ouderenzorg

Onderwerp: Ouderenzorg

Wij hebben in onze praktijk extra aandacht voor ouderen. 

Door het groeiend aantal ouderen  in onze praktijk is de zorgvraag de laatste jaren toegenomen. Oudere patiënten krijgen vroeger of later meerdere problemen. Daarnaast is het een tendens dat men veel langer thuis blijft wonen.

De praktijkondersteuner ouderenzorg Clasien Sanders en praktijkondersteuner Marina van Boxtel ondersteunen,  de huisartsen bij het begeleiden van ouderen.

Tijdens het spreekuur of tijdens een huisbezoek wordt samen  met de oudere patiënt en eventuele mantelzorgers de behoefte aan zorg en ondersteuning in kaart gebracht.  Er is o.a aandacht voor medicatiegebruik, valgevaar,  geheugenproblematiek van de patiënt en zorgzwaarte voor de mantelzorger.                                                      De assistentes bespreken dit contact met de huisarts.

Om kwetsbare mensen in beeld te krijgen worden patienten vanaf 80 jaar om de 2 jaar middels hun dossier in de computer gescreend. Ook wordt er aandacht aan patienten gegeven als er opvallende zaken gebeuren middels contacten met de praktijk, ook op aandragen van andere hulpverleners, als ook vanuit de omgeving van die personen. 

Als blijkt dat er sprake is van een kwetsbare situatie dan vervolgen Clasien en/of Marina de verdere zorg. Assistente Jolanda ondersteunt hen weer door huisbezoeken af te leggen en vragen lijsten door te nemen en onderzoeken te doen. Samen met de oudere patiënt/mantelzorger(s) en huisarts bespreken ze welke hulp nodig kan zijn om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Zij zijn op de hoogte van de voorzieningen en weten hoe ze hulp aan kunnen vragen.

Als huisartsen hebben we een netwerk opgezet om ondersteuning te bieden in de zorg voor de ouderen. In dit netwerk nemen deel thuiszorgorganisaties; een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in ouderen, de casemanagers ouderenzorg/dementie; de dementieconsulente; de ergotherapeut; het maatschappelijk werk; de apotheek; de huisartsen; de praktijkondersteuner met de opleiding ouderenzorg en een specialist ouderenzorg (verpleeghuisarts).

Clasien en Marina onderhouden contacten met de hulpverleners uit het genoemde netwerk en coördineren het twee maandelijks overleg Ouderenzorg met deze hulpverleners.

Bij een kwetsbare oudere is het mogelijk dat de oudere of mantelzorger gebruikt maakt van een besloten digitaal overlegsysteem. Via deze digitale overleg manier kunnen de patient/mantelzorger en betrokken zorgverleners elkaar vragen stellen of op hoogte houden van eventuele veranderingen in de zorg rondom de betrokkene.

Het voordeel is dat er een  intensieve samenwerking ontstaat tussen de oudere/mantelzorger met de hulpverleners uit het netwerk van de oudere, hetgeen de zorg ten goede komt.

Heeft u vragen over uw situatie of die van uw ouders, of wilt u graag advies, dan kunt u een belafspraak maken met Clasien of Marina.

 

Contact

Spoednummer 0486-462044-kies1
 

Huisartsenpraktijk Schaijk

Bossestraat 2
5374 HT Schaijk
Telefoon:
0486-462044
Receptenlijn:
0486-460006
KvK:
17 25 16 06 00 00
Bankrekeningnummer:
NL40RABO0100971970
Routebeschrijving >